. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Стопанско управление
 
 
Каталожен номер:
12255
Област:
Икономика
Дисциплина:
Стопанско управление
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Здравно осигуряване
Страници:
44 стр.
Цена:
25 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
11.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
I. Теоретични основи на здравното осигуряване……………………….....……….4
1. Същност, обхват и видове здравно осигуряване………………………......…….4
2. Видове здравно осигуряване…………………………………………......……….5
2.1. Доброволно здравно осигуряване…………………………………........………5
2.2. Задължително здравно осигуряване…………………………..........…………..8
3.Подходи за финансиране за здравно осигуряване………………….......………12
II. Практика на здравното осигуряване в България.................................................16
1. Организация и управление на Задължителното здравно осигуряване в
България…………………………………………………………………….........….17
2. Организация и управление на Доброволното здравно осигуряване в
България.......................................................................................................................25
III. Насоки за усъвършенстване на здравното осигуряване....................................30
1.Недостатъци на Задължителното здравно осигуряване.......................................30
2. Недостатъци на Доброволното здравно осигуряване.........................................35
3. Насоки на здравната стратегия.............................................................................35


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018