. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Здравен мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
12252
Област:
Медицина
Дисциплина:
Здравен мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: Съвременни модели за финансиране в здравеопазването
Страници:
56 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
МУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
11.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Въведение……………………………………………………………………………………..4

ГЛАВА I
Сравнителен анализ на финансирането на здравеопазването в развитите страни…………………………………………………………………………………………7

I. 1. Анализ на финансирането в системата на здравеопазването в Германия………………………………………………………………………………………7

I. 2. Анализ на финансирането на здравеопазването в европейските страни………………………………………………………………………………………..10

I.3. Тенденции във финансирането на здравеопазването в световен мащаб и мястото на България в общата картина…………………………………………………………………20

ГЛАВА II
Методология на проучването…………………………………………………………….22

ГЛАВА III
Критичен анализ на опита на РБ във финансирането на здравеопазването………23

III.1. Финансиране на здравната система…………………………………………………..23
III.2. Начини на финансиране на здравеопазването в РБ……………………………........25
III.3. Модели на здравно осигуряване……………………………………...………………29

ГЛАВА IV
Насоки за усъвършенстване на финансирането на здравеопазването в Република България…………………………………………………………………………………….39

IV.1. Характеристика на първи, втори и трети стълб на здравно осигуряване…………………………………………………………………………………..39

IV.2. Начини за усъвършенстване на системата на финансиране в здравеопазването…………………………………………………………………………….40

ИЗВОДИ……………………………………………………………………………………..48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………….52

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………..55
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018