. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Дистрибуционна политика
 
 
Каталожен номер:
12251
Област:
Икономика
Дисциплина:
Дистрибуционна политика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Дистрибуцията като форма на търговско посредничество
Страници:
71 стр.
Цена:
45 лв.
Университет:
СА
Година:
2015
Добавена в сайта на:
11.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ стр.3
ГЛАВА ПЪРВА: Обща характеристика на дистрибуцията стр.5
1.1.Същност и основни цели на дистрибуционната политика стр.5
1.2. Физическа дистрибуция - особености и дейности стр.8
1.3. Дистрибуционни концепции стр.15
1.4.Видове дистрибуционни канали стр.20
ГЛАВА ВТОРА: Организация на дистрибуторското посредничество стр.25
2.1.Участници и взаимоотношения в дистрибуционните канали –
основни типове и правни въпроси стр.25
2.2.Дистрибуторът като вид търговски посредник стр.30
2.3.Избор на дистрибутор и взаимоотношения стр.36
ГЛАВА ТРЕТА:Дистрибуционна политика на
“Лъчезара 2005”ЕООД – град Русе стр.43
3.1.Обща характеристика на фирмената дейност стр.43
3.2.Физическа дистрибуция на “Лъчезара 2005”ЕООД стр.45
3.2.1.Основни аспекти на физическата дистрибуция във фирмата стр.45
3.2.2.Финансови параметри на физическата дистрибуция на фирмата стр.52
3.3.Стратегия за маркетингови канали за дистрибуция в
Лъчезара 2005 - ЕООД стр.62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ стр.69
Използвана литература и източници стр.70 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018