. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Стопанско управление
 
 
Каталожен номер:
12245
Област:
Икономика
Дисциплина:
Стопанско управление
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Състояние на пазара на труда в България през 2014 и 2015 година
Страници:
47 стр.
Цена:
30 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
04.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
Увод……………………………………………………………………………………………3

Първа глава – Пазар на труда

1.1 Същност на пазара на труда………………………………………………………...6
1.2 Сегменти на пазара на труда и сегменти на заетост………………………………8
1.3 Безработица- същност, видове, фактори………………………………………….11
1.4 Заетост- същност видове, активни мерки………………………………………...15

Втора глава – Обзор за състоянието на пазара на труда в България през 2014 - 2015г.

2.1 Икономическа и социално- демографска характеристика на България………………………………………………………………………………….22
2.2 Предлагане на работна сила……………………………………………………….25
2.3 Търсене на работна сила…………………………………………………………...37
2.4 Мерки за закрила при безработица и насърчаване на заетостта………………………………………………………………………………….47
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018