. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Международно право
 
 
Каталожен номер:
12243
Област:
Право
Дисциплина:
Международно право
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на Тема: Актуални тенденции в защитата правата на човека в XX век
Страници:
80 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
04.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

1. Увод……………………………………………………………….3

2. Глава 1. Понятие и историческо развитие на правата на човека………………………………………………………………..6
1.1 Историческо развитие на правата на човека
1.2. Съвременна система на правата на човека
1.3. Ново поколение права на човека
3. Глава 2. Механизми за защита на правата на човека……….25
2.1. Съветът по правата на човека
2.2. Регионална система за защита на правата на човека в Европа
2.2.1. Съвет на Европа
2.2.2. Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
2.2.3. Неправителствени организации за защита на правата на човека

4. Глава 3. Правата на човека в Европейския съюз след влизане в сила на Договора от Лисабон……………………………………45
3.1. Историческа ретроспекция на правата на човека в ЕС
3.2 Защита на личните данни в ЕС след договора от Лисабон
3.3. Правна основа за присъединяването на ЕС към ЕКПЧ
3.4. Съотношение между Хартата на основните права в Европейския съюз и ЕКПЧ
3.5. Институционни и процесуални проблеми, свързани с присъединяването на ЕС към ЕКПЧ
3.6. Проблеми, свързани с дейността на ЕСПЧ

5. Заключение……………………………………………………..78

6. Използвана литература………………………………………..80
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018