. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Спецсеминар
 
 
Каталожен номер:
12238
Област:
Икономика
Дисциплина:
Спецсеминар
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В „АЙГРУП“ ЕООД – гр. Сливен
Страници:
42 стр.
Цена:
20 лв.
Университет:
ИУ-Варна
Година:
2016
Добавена в сайта на:
04.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
Увод......................................................................................................................2
Глава първа
Теоретични основи при отчитане на материалните запаси.........................3
1.1.Материалните запаси като обект на отчитане. Оценка на материалните запаси............................................................................................................3
1.2.Отчитане увеличението на материалните запаси.
Документиране........................................................................................9
1.3.Отчитане намалението на материалните запаси.
Документиране........................................................................................14
Глава втора
Практически особености при отчитането на материалните запаси в „Айгруп“ ЕООД – гр. Сливен..........................................................................19
2.1.Кратка характеристика на дейността на предприятие „Айгруп“ ЕООД..................................................................................................................19
2.2.Счетоводна политика на предприятието...................................................21
2.3.Документиране и отчитане увеличението на материалните запаси в „Айгруп“ ЕООД.........................................................................................28
2.4.Документиране и отчитане намалението на материалните запаси в „Айгруп“ ЕООД.........................................................................................30
Заключение.................................................................................................36
Използвана литература..............................................................................38
Приложения 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018