. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по РЕКЛАМЕН МЕНИДЖМЪНТ И ВИЗУАЛЕН БРАНДИНГ
 
 
Каталожен номер:
12233
Област:
Икономика
Дисциплина:
РЕКЛАМЕН МЕНИДЖМЪНТ И ВИЗУАЛЕН БРАНДИНГ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ
Страници:
82 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
НБУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
03.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

УВОД 4
ГЛАВА ПЪРВА 6
ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ 6
1. Същност на корпоративната социална отговорност 6
2. Области на КСО дейности 8
3. КСО инициативи 9
4. Корпоративната социална отговорност – статистически данни 12
5. „За” и „против” корпоративната социална отговорност 15
ГЛАВА ВТОРА 18
КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ 18
1. Същност на интегрираните маркетингови комуникации 18
2. Корпоративната социална отгворност и ПР 24
3. Корпоративната социална отговорност и рекламата 27
3.1. Корпоративната социална отговорност и рекламата в зависимост от каналите на комуникация 30
3.2. Корпоративната социална отговорност и социалната реклама 32
4. Корпоративната социална отговорност в социалните мрежи 34
4.1. Ефекти на социалните мрежи в КСО кампании 36
5. Кампании, обвързани с корпоративна социална отговорност 39
5.1. КСО инициативите на „Nike” 40
5.2. БТВ – „ Да изчистим България за един ден“ 45
ГЛАВА ТРЕТА 50
КОНЦЕПЦИЯ ЗА КСО КАМПАНИЯ „В ПОМОЩ НА НАШИТЕ ДЕЦА“ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИМК 50
1. Инициатор на кампанията 51
1.1. Мисия на фирмата 51
1.2. Цели и задачи на кампанията 52
1.3. Измерения на проблема 52
1.4. Характеристики на кампанията 53
2. ИМК концепция 55
2.1. Комуникационни цели 56
2.2. Таргет групи 56
2.3. ПР стратегия 57
2.4. Маркетинг на знаменитостите (celebrity marketing) 59
2.5. Събитиен маркетинг 60
2.6. Онлайн комуникации 61
2.7. Стимулиране на продажбите 61
2.8. Реклама 62
3. Очаквани резултати и възможни препятствия 66
4. Ключове за успех 67
5. Ползи за компанията 67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 69
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 71
ПРИЛОЖЕНИЯ: 73 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018