. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Теория на възпитанието
 
 
Каталожен номер:
12229
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Теория на възпитанието
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Светогледното възпитание като средство за социална интеграция в мултикултурна училищна среда
Страници:
95 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
СУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
02.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод...............................................................................................................2
Глава 1. Мултикултурализъм и светогледно възпитание
1.1. Същност на мултикултурализма...............................................6
1.2. Мултикултурността – предпоставка за диалог или конфликт?.....................................................................................9
1.3. Светоглед – същност и видове.....................................................11
1.4. Нетолерантен (фундаменталистичен) религиозен светоглед ..18
Глава 2. Интеркултурно възпитание и образователна интеграция
2.1. Интеркултурното възпитание ....................................................24
2.2. Преосмисляне на европейския мултикултурен модел................28
2.3. Образование за толерантност......................................................33
2.4. Образователна интеграция на деца от етнически малцинства......44
Глава 3. Изследване на светогледа на учениците и тяхното отношение към хора от друга етническа и/или религиозна общност
3.1. Основни параметри на емпиричното изследване.....................53
3.2. Резултати от проведеното анкетно изследване.........................59
Заключение.........................................................................................84
Използвана литература.......................................................................87
Приложение.........................................................................................90

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018