. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
12228
Област:
Други
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Стил и управление на съвременния ръководител на детско заведение
Страници:
45 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
Тракийски университет
Година:
2015
Добавена в сайта на:
02.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
Увод:……..………………………………………………………….....................................3
Глава Първа: Съвременни концепции за ръководство и лидерство...............................................................................................................................7

1.1.Концепции, основани на процесите на вземане на решение.....................7
1.1.1.Теория за трите основни стила на управление.............................7
1.1.2.Теория на Ликърт за ръководните стилове...................................9
1.1.3. Модел на Вруум и Йетън за дървото на решенията....................11

1.2.Концепции, основани на различието в ориенатациите:
към задачите или към хората................................................................................13
1.2.1.Теория за двата аспекта на ръководното поведение....................13
1.2.2.Управленска матрица на Блейк и Мутон.......................................14
1.2.3. Ситуационни теории..................................................................15 1.2.4. Теория за харизматичното лидерство.............................................17

Глава Втора: Експериментални основи на изследването.............................................22
2.1. Цел, задачи, хипотеза, обект и предмет на изследването...........................22

2.2 Организация и методика на изследването
2.2.1 Анкета за проучване отношението на педагогически и непедагогически персонл към стила на управление на детското заведение.............................................................................................24

Глава Трета: Анализ на резултатите от проучването...................................................25
3.1 Анализ на резултатите свързан с демографските характеристики на персонала в детската градина............................................................................................25
3.2 Анализ на резултатитеот анкетното проучване...........................................31


Заключение и изводи ..........................................................................................................36
Литература.............................................................................................................................40
Приложение...........................................................................................................................42 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018