. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по PR
 
 
Каталожен номер:
12222
Област:
Икономика
Дисциплина:
PR
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА на тема: PR по време на война. Между манипулацията и истината.
Страници:
67 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
НБУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
02.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД..................................................................................................................................3
ПЪРВА ГЛАВА
ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ, PR И ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ – ВЗАИМОВРЪЗКИ И ВЛИЯНИЯ
1.1.Същност, обобености и функции на електронните медии......................................9
1.2. Основни характеристики на връзките с обществеността......................................15
1.3. Връзките с обществеността в съпоставка с други социални технологии за въздействие върху общественото мнение.....................................................................19
ВТОРА ГЛАВА
ТРАНСФОРМАЦИИТЕ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И ПОЯВАТА НА ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА
2.1. Събитията в Ирак и Сирия и появата на Ислямска държава...............................25
2.2. Религиозният фундаментализъм и тероризъм – основни инструменти на Ислямска държава............................................................................................................31
2.3. Характеристика на военните конфилкти през ХХІ век, през призмата на събитията в Ирак и Сирия........................................................................................... 38
ТРЕТА ГЛАВА
ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ БНТ 1, BTV, ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ”,„ДАРИК РАДИО” И ТЕЛЕВИЗИЯ „АЛ ДЖАЗИРА” ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2014 Г. – ДЕКЕМВРИ 2015 Г. И ИЗВЕЖДАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТЕМИ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ВОЕННИТЕ КОНФЛИКТИ
3.1. Военните конфликти в електронните медии - телевизия БНТ 1, btv, програма „Хоризонт”, „Дарик радио” и телевизия „Ал Джазира”..............................................43
3.2. Основни похвати на изследваните електронни медии при отразяването на събитията с „Ислямска държава”...................................................................................56
3.3. Специфика на PR инструментариума използван по време на война...................62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..............................................................................................................64
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА...................................................................................66

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018