. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Икономика на труда
 
 
Каталожен номер:
12219
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика на труда
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Анализ на пазара на труда в област Хасково
Страници:
17 стр.
Цена:
7 лв.
Университет:
СУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
02.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

1. Обща характеристика на област Хасково ………………………………………… 3
2. Водещи отрасли …………………………………………………………………… 3
3. Състояние на местната икономика ……………………………………………… 4
3.1. Брутен вътрешен продукт ………………………………………………………… 4
3.2. Брутна добавена стойност ………………………………………………………… 5
3.3. Структура на предприятията ……………………………………………………. 6
3.4. Малки и средни предприятия ……………………………………………………… 7
4. Човешките ресурси като фактор за пазара на труда …………………………….. 8
5. Заетост и безработица …………………………………………………………….. 10
6. Доходи ……………………………………………………………...………………. 12
7. Икономическо развитие на областта ……………………………………………. 13
8. Перспективи ………………………………………………………………………. 15
9. Библиография …………………………………………………………………….. 17


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018