. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
 
 
Каталожен номер:
11955
Област:
Икономика
Дисциплина:
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Европейска политика по отношение на телекомуникациите
Страници:
66 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
23.03.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

УВОД 3
Глава I Основни характеристики и взаимовръзки на общата европейска политика в областта на телекомуникациите 6
1. Теоретични и практически възгледи за интеграцията в ЕС в контекста на общата европейска политика в областта на телекомуникациите 6
1.1. Основни понятия 6
1.2. Теоретични аспекти на интеграцията в ЕС 9
1.2.1. Класификация и разновидности на интеграционния процес в ЕС 9
1.2.2. Преливащи ефекти в модела на интеграция на ЕС 12
2. Етапи в развитието на инициативите на ЕС в областта на телекомуникациите 16
3. Цифровото разделение в ЕС 22
4. Въздействие на телекомуникациите върху конкурентната среда и конкурентоспособността на ЕС 27
Глава II Изпълнение на регулаторната рамка на ЕС за електронните комуникации 38
1. Ролята на Digital agenda for Europe за преодоляване на пречките пред телекомуникационния сектор в ЕС 38
2. Развитие на телекомуникационния пазар в ЕС 45
2.1. Пазарни индикатори 45
2.2. Международно сравнение 50
2.3. Развитие на пазара 52
3. Пазарно регулиране в сектора на телекомуникациите 53
3.1. Пазарни анализи 53
3.2. Достъп и взаимно свързване 56
3.3. Планове за развитие на високоскоростен широколентов достъп в ЕС 57
3.4. Управление на радио-честотния спектър 58
3.5. Права на преминаване и достъп до пасивна инфраструктура 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ 64

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019