. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
 
 
Каталожен номер:
11829
Област:
Социални науки
Дисциплина:
СОЦИАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Социална защита – същност, модели, еволюция на социалната защита в Европа
Страници:
15 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
21.02.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
1. Социална защита. Същност. ( фактори, принципи, форми на СЗ )……………………………..стр. 3 – 4
2. Модели на СЗ ( Континентален модел, Англосанксонски модел, Скандинавски модел и Рудиментален модел )…………………….стр. 5
3. Еволюция на СЗ в Европа ( развитие на Отворения метод за координация, социална платформа, ЕСФ )
………………………………………………стр. 6 – 11
4. Европейски социален фонд в България…..................
………………………………………………стр. 12 – 13
5. Използвана литература……………………стр. 15
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019