. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Търговия
 
 
Каталожен номер:
11790
Област:
Икономика
Дисциплина:
Търговия
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Ресторантьорство и кетъринг
Страници:
13 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
03.02.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


I. Търговия на дребно 3
1. Обща характеристика 3
2. Функции на търговците на дребно 3
II. Стоки и услуги 4
1. Дефиниция на понятието услуга 4
2. Разлика между стока и услуга 5
3. Особености на дистрибуцията в сферата на услугите. 5
III. Ресторантьорство. 5
1. Обща характеристика на ресторантьорството 5
2. Същност и специфика на ресторантьорския продукт. 6
3. Ресторантьорска дейност 6
4. Видове заведения 7
5. Надценка и търговска надбавка 8
6. Обемен показател в ресторантьорската дейност 8
IV. Кетъринг 8
1. Обща характеристика 8
2. Какво не е кетъринг? 9
3. Видове кетъринг 9
V. Пример 11
VI. Използвана литература 12
VII. Приложение 13 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019