. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Счетоводна политика
 
 
Каталожен номер:
11680
Област:
Икономика
Дисциплина:
Счетоводна политика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Счетоводна политика на предприятие „Хювефарма“ ЕООД
Страници:
11 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ВУАРР
Година:
2016
Добавена в сайта на:
25.12.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

1. Увод.
2. Описание на дружеството.
3. Описание на счетоводната политика.
a. Счетоводна политика на компанията.
b. Заключение от независим одитор по отношение на съответствието на ГФО с МСС/МСФО.
c. Отсъствие на бележки в одиторското заключение по отношение на съответствие на ГФО с МСС/МСФО.
d. Информация за сделките със свързани страни: обем на покупките и продажбите, стойност на дебиторска и кредиторска задлъжнялост.
e. Уточнение, дали сделките със свързани страни са сключени на пазарни или извънпазарни условия.
f. Конкретни условия на сделките със свързани страни.
g. Прогноза за приходите от основна дейност ( независимо от прогнозата)
h. Детайлна прогноза за приходите.
4. Заключение.
5. Литература.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018