. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Местно самоуправление
 
 
Каталожен номер:
11549
Област:
Икономика
Дисциплина:
Местно самоуправление
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Съвременната община като административно-териториална единица
Страници:
8 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
РУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
05.11.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
1.Увод………………………………………………………………..3
2.Съвременната..община.като..адмнистративно-териториална.едница……………………………………………..3
3.Условия и ред за създаване на нова община……………..4

4. Основни характеристики на общината като административно-териториална единица…………………….5
5. Функции на общината………………………………………….6
6. Заключение………………………………………………………8
6. Използвана литература……………………………………….8


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021