. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Туризъм
 
 
Каталожен номер:
11403
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Туризъм
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Сигурност на клиента в хотелиерството
Страници:
13 стр.
Цена:
7 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
15.10.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

1.Увод………………………………………………………………………………...………3
2.Изложение………………………………………………………………………………….4
2.1 Бизнес единицата (фирмата)……………………………………………………….……4
2.1.1 Възникване и развитие на организацията ……………………………………………4
2.1.2 Мисия, цели и задачи на организацията; политика, принципи и стратегии, стандарти за сигурност в организацията……………………………………………………5
2.1.3 Звено за сигурност и охрана – функции………………………………………………6
2.2 Представяне и анализ на резултатите от проведеното конкурентно разузнаване…..7
2.3 Описание на фактите по конкретния проблем –сигурността на клиента…………….9
2.4 Анализ на проблема и формулиране на алтернативите за решаване на проблема…10
2.5 Оценка на алтернативите………………………………………………………….……11
2.5.1Съпоставяне предимствата и недостатъците на всяка от тях…................................12
2.6 Предложение за решение………………………………………………………………13
3.Заключение………………………………………………………………………..………14
4.Използвани източници……………………………………………………………………15

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019