. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Данъчно счетоводство
 
 
Каталожен номер:
11356
Област:
Икономика
Дисциплина:
Данъчно счетоводство
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Обща характеристика на данъчното облагане с ДДС
Страници:
11 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2015
Добавена в сайта на:
24.09.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

1. Основни характеристики на ДДС 3
2. Предимства на ДДС 3
3. Технология на облагането с ДДС 4
3.1. Обект на облагане с данък върху добавената стойност 4
3.2.Дейности и доставки, които не попадат в обхвата на ЗДДС 5
3.3.Платци на данък върху добавената стойност 5
3.4.Данъчно събитие 6
3.5.Данъчна основа 7
3.6.Ставки на данъка за облагаеми доставки 7
4. Механизъм на ДДС 9
5. Методи за определяне на добавената стойност 9
Заключение 10


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018