. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
11328
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Развитие на наблюдателността на 3-4 годишните в условията на опознаване на околната среда
Страници:
88 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
22.09.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………..…..стр. 3
ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА………………………….....…стр.3
ГЛАВА ПЪРВА:
АСПЕКТИ ВЪРХУ УМСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА
ДЕТЕТО ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
– ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР…………………………………..……стр.7
1. Наблюдателността като познавателен процес
– психични особености в предучилищна възраст…………..стр.7
2. Опознаването на околната действителност като
възможност за развитие на детската наблюдателност….стр.30

ГЛАВА ВТОРА:
ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКАТА НАБЛЮДАТЕЛНОСТ…………стр.43
1. Специфика на наблюдателността на 3-4 годишните – констатиращи изследвания…………………………………….…стр.43
2. Опитна работа - идеи за педагогическа дейност
по проблема………………………………………....……………….стр.60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………..………стр. 77
ЛИТЕРАТУРА……………………………………...…………… стр. 79
ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………....………………стр. 81

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019