. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
11258
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА Тема: „Превенция на детската агресия в училищна среда”
Страници:
61 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ВТУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
18.09.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
Увод
Първа глава: Агресията като проблем на социалнопедагогическата теория и практика
1. Същност на агресията
1.1. Теории за агресивността и агресията
1.2. Видове агресия
2. Фактори на агресията в детска възраст
2.1. Детската индивидуалност
2.2. Семейна среда
2.3. Училищната среда и взаимоотношения с връстниците
2.4. Медии и интернет среда

Втора глава: Влияние на училищната среда върху поведението на учениците
1. Негативни фактори на училищната среда
2. Фактори на училищната среда за ограничаване на агресията сред учениците

Трета глава: Форми за превенция на агресията в училищна среда
1. Видове превенция
2. Форми за превенция

Заключение
Използвана литература

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019