. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Информационни технологии
 
 
Каталожен номер:
11232
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Информационни технологии
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Размити Системи
Страници:
17 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
УНИБИТ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
17.09.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
1.Увод 3
2.Размита Логика –Управление 4
2.1.„Фъзифициране” 5
2.2.Лингвистични правила 6
2.3.„Дефъзифициране” 6
2.4.Математически операции при размитата логика 8
3.Размити Системи: Тип-2 9
3.1Rules block(правила) 10
3.2 Fuzzifier block(фъзифициращ блок) 11
3.3 Inference block(инференциален блок) 11
3.4 Output Processing block(изходен блок) 12
3.5 Defuzzification (дефъзификация) 12
4.Предимства: 14
Недостатъци: 14
5.Приложения 15
6.Обобщение 16
7.Източници: 17
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019