. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по БИЗНЕС И АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 
 
Каталожен номер:
11076
Област:
Други
Дисциплина:
БИЗНЕС И АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА на тема: ИНТЕРАКТИВНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНТЕРАКТИВЕН МАРКЕТИНГ
Страници:
82 стр.
Цена:
140 лв.
Университет:
УНИБИТ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
15.07.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД............................................................................................................................3
I.ГЛАВА ПЪРВА. КОМУНИКАЦИЯ И ИНТЕРАКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ ....................................................................................................6
1.1.Комуникация..........................................................................................................7
1.1.1.Определние................................................................................................8
1.1.2.Основни функции...................................................................................10
1.1.3.Видове комуникация..............................................................................11
1.1.4 Модели на комуникация........................................................................14
1.2.Същност на интерактивна комуникция.............................................................16
1.3.Стратегически комуникации и компетентност.................................................19
1.3.1. Комуникационни принципи.................................................................20
1.1.4.Комуникации, трансформация и технологична промяна.............................22
1.5. Особености и елементи на маркетинговите комуникации.............................26
1.6.Онлайн общуване.................................................................................................29
II.ГЛАВА ВТОРА.МАРКЕТИГ И ИНТЕРАКТИВЕН МАРКЕТИНГ .........30
2.1.Маркетинг.............................................................................................................31
2.1.1 Опредления за маркетинг...........................................................................31
2.1.2 Основни понятия в маркетинга..................................................................39
2.1.3 Видове маркетинг........................................................................................44
2.1.4 Функции на маркетинга..............................................................................46
2.1.5 Предимства и предизвикателства пред маркетинга днес........................50
2.2.Интерактивен маркетинг.....................................................................................54
2.2.1 История на интерактивния маркетинг......................................................54
2.2.2 Същност на интерактивния маркетинг.....................................................55
2.2.3.Разлики с традиционния маркетинг..........................................................59
2.2.4. Еволюция, специфика, тенденции на развитие ...........................................61
III.ГЛАВА ТРЕТА. МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ.........................66
3.1. Същност на маркетинговите комуникации......................................................66
3.2.Развитие на маркетинговите комуникации.......................................................67
3.3.Елементи на систематана интегрираните маркетингови комуникации..............................................................................................................69
3.3.1.Проучване....................................................................................................69
3.3.2.Промоция.....................................................................................................70
3.3.3.Стимулиране на продажбите......................................................................71
3.4.Директен маркетинг............................................................................................74
3.5. Оналйн маркетинг...............................................................................................77
3.6. Изводи .................................................................................................................79
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................80
8. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ..........................................................................81 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019