. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Облигационноно право
 
 
Каталожен номер:
11031
Област:
Право
Дисциплина:
Облигационноно право
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Предварителният договор и искът по чл.19, ал. 3 ЗЗД
Страници:
34 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
03.07.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
1. Увод 3стр.
2.Обща характеристика на предварителния договор. 3-4стр.
3.Предмет на предварителния договор. 4стр.
4.Съдържание на предварителния договор 5-7стр.
5. Действителност на предварителния договор 7-9стр.
6.Неизпълнение на предварителния договор 9стр.
6.1. Невиновна невъзможност за изпълнение. 9-10стр.
6.2. Виновна невъзможност за неизпълнение. 10-11стр.
7. Виновното неизпълнение в случаите, когато не се касае до невъзможност на престацията. 12стр.
7.1.Иск за реално изпълнение на предварителния договор 12-13стр.
7.2.Иск за компенсаторно обезщетение 13стр.
7.3. Разваляне на предварителния договор с едностранно волеизявление на изправната страна 13-14стр.
8. Особени случаи на предварителен договор.
8.1. Предварителният договор и семейната имуществена общност. 14-15стр.
8.2. Предварителен договор и окончателен договор 15-17стр.
8.3.Предварителен договор при съсобственост 17-18стр.
8.4. Предварителен договор с оглед личността 18стр.
8.5. Предварителен договор за продажба на недвижим имот 18-19стр.
9. Искът по чл.19, ал.3 ЗЗД. 19-21стр.
9.1. Приложно поле 21-22стр.
9.2. Подсъдност. 22-23стр.
9.3. Потестативното право по чл.19, ал.3 ЗЗД 23стр.
9.4. Погасителна давност 23-24стр.
9.5. Придобивна давност. 24-25стр.
9.6. Вписване на исковата молба. 25-26стр.
9.7. Недопустими искове по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. 27стр.
9.8. Делимост на правото по чл.19, ал.3 ЗЗД. 26-29стр.
9.9. Производството по несъстоятелност и искът по чл.19, ал. 3 ЗЗД 29стр.
10.Последици на решението по чл.19, ал. 3 ЗЗД. 30-31стр.
10.1. Вписване на съдебното решение 31стр.
11. Заключение 32стр.
Използвана литература 33-34стр.
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018