. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по МЕЖДУНАРОДЕН БИНЕС
 
 
Каталожен номер:
11019
Област:
Икономика
Дисциплина:
МЕЖДУНАРОДЕН БИНЕС
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
МAГИСТЪPСКA ТЕЗA на тема: РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИТОРСКА КОМПАНИЯ ( НА ПРИМЕРА НА “СОФИЯ ЛОГИСТИКС ЕООД”)
Страници:
64 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2015
Добавена в сайта на:
02.07.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Резюме………………………………………………………………………………...3
Увод...............................................................................................................................4
Глава 1
1.Дигитален маркетинг и дигитална маркетингова стратегия.................................7
1.1 Дитигателн маркетинг-Съвременни развития.....................................................7
1.2 Видове дигитални маркетингови дейности........................................................14
1.3 Маркетингова стратегия- същност......................................................................25
1.4 Класификация на маркетинговите стратегии.....................................................26
Глава 2
2.Спедиторски компании. Представяне на фирма София Логистикс ЕООД........29
2.1 Особености на пазара на спедиторски услуги в страната.................................29
2.2 Представяне на фирма София Логистикс ЕООД...............................................39
2.3 Дигитални маркетингови дейности на компанията...........................................43
Глава 3
3. Анализ на дейностите и разработване на дигитална маркетингова стратегия на София Логискикс ЕООД............................................................................................45
3.1. Анализ на дигиталните маркетингови дейности на компанията....................45
3.2 Директна комуникация с клиенти.......................................................................58
Заключение..................................................................................................................63
Използвана литература............................................................................................


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019