. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
10962
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на човешките ресурси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изследване на мотивацията на персонала в реален стопански обект
Страници:
65 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2015
Добавена в сайта на:
27.06.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Увод .................................................................................................................................................стр. 3
Теоритичен обзор ...........................................................................................................................стр. 4
Мотивация и поведение.
Мотивацията като живот.................................................................................................. стр. 4
Историко-теоретично развитие на проблема ..........................................................стр. 7
За някои основни категории и изследователски подходи ...........................................стр. 11
Социална етология и социобиология за инстинктивното начало в поведението на човека ................................................................................................................................... стр. 14
Човешката мотивация ............................................................................................. стр. 16
Трудът като сфера на дейност и мотивация ......................................................... стр. 20
Трудова мотивация
Същност. КАкво е и какво не е мотивацията ....................................................... стр. 23
Съдържание на трудовата мотивация, Потребностите движещи човешкото поведение в организационната среда ................................................................................ стр. 25
За доказано важната роля на някои фактори ....................................................... стр. 28
Парите като мотиватор ........................................................................................... стр. 35
Мотивация за труд въобще и за конкретен вид труд. Отношение/нагласа към труд ................................................................................................................................................ стр. 37
Мотивация за труд в определена организация. Ангажираност (съпричастност) към организацията ...................................................................................................................... стр. 39
Мотивация за постигане на добри резултати в труда .......................................... стр. 41
Мотивация и удовлетвореност ............................................................................... стр. 42

Управленско въздействие върху трудовата мотивация (мотивиране)
Същност, граници и форми .................................................................................... стр. 45
Мотивационна политика ........................................................................................ стр. 47
Индивидуално мотивиране (отчитане на индивидуалните особености) .................стр. 54
Аналитична част .................................................................................................................. стр. 56
Обща характеристика на изследвания обект .................................................................... стр. 56
Методическа постановка .................................................................................................... стр. 57
„Насоки за усъвършенстване в бъдеще“ ........................................................................... стр. 63
Използвана литература ....................................................................................................... стр. 65
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019