. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Теория на контрола
 
 
Каталожен номер:
10857
Област:
Икономика
Дисциплина:
Теория на контрола
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Агенция за държавна финансова инспекция. Същност и функции. Отчети за касово изпълнение през 2013 - 2014г.
Страници:
11 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2015
Добавена в сайта на:
12.06.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:
Съдържание:

I.Същност, цели и обхват на дейност...................................................................стр. 3
II.Отчет за касово изпълнение на АДФИ 2013г.................................................стр. 4
1. Дейност на финансовата инспекция и разпределение на исковете...................стр. 4
2. Годишен план на АДФИ за 2013г........................................................................стр. 4
3. Виновно причинени вреди....................................................................................стр. 5
4. Установени нарушения на бюджетната и финансово-стопанската дейност:
 Нарушения в областта на обществените поръчки.......................................стр. 5
 Нарушения в областта на обществените поръчки при изпълнение на Годишния план за контрол.............................................................................стр. 6
 Нарушения в областта на обществените поръчки при извършени финансови инспекции по постъпили сигнали, постановления на прокуратурата и други искания.............................................................................................................стр. 6
 Нарушения на бюджетната и финансово-стопанска дисциплина..............стр. 6
 Нарушения на бюджетната, финансово-стопанска и отчетна дейност, за които органите на АДФИ не са компетентни да ангажират административнонаказателна отговорност..................................................стр. 6
5. Административно-наказателна отговорност.......................................................стр. 7

III.Отчет за касово изпълнение на АДФИ 2014г................................................стр. 7
1.Дейност на финансовата инспекция и разпределение на исковете....................стр. 7
2.Годишен план на АДФИ за 2014г..........................................................................стр. 8
3.Виновно причинени вреди.....................................................................................стр. 9
4.Установени нарушения на бюджетната и финансово-стопанската дейност:
 Нарушения в областта на обществените поръчки.......................................стр. 9
 Нарушения в областта на обществените поръчки при изпълнение на Годишния план за контрол.............................................................................стр. 9
 Нарушения в областта на обществените поръчки при извършени финансови инспекции по постъпили сигнали, постановления на прокуратурата и други искания.............................................................................................................стр. 9
 Нарушения на бюджетната и финансово-стопанска дисциплина..............стр. 9
 Нарушения на бюджетната, финансово-стопанска и отчетна дейност, за които органите на АДФИ не са компетентни да ангажират административнонаказателна отговорност................................................стр. 10
5.Административно-наказателна отговорност......................................................стр. 10
IV.Заключение........................................................................................................стр. 11 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019