. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление на туризма
 
 
Каталожен номер:
10706
Област:
Туризъм
Дисциплина:
Управление на туризма
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Стратегия за развитие на туризма в Община Девин
Страници:
19 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
21.05.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод .............................................................................................................3
1. Анализ на териториалния потенциал......................................................3
1.1. Географско положение ................................................................................3
1.2. Структура на населените места ..................................................................4
2. Анализ на социално-икономическото състояние...................................4
2.1. Население .....................................................................................................4
2.2. Видове промишленост ................................................................................6
2.3. Селско стопанство........................................................................................7
2.4. Инфраструктура ..........................................................................................7
2.5. Култура .........................................................................................................8
3. Анализ на природните ресурси за развитието на туризма...................9
3.1. Климат ..........................................................................................................9
3.2. Води ............................................................................................................10
3.3. Релеф ...................................................................................................... ....10
3.4. Растителен и животински свят .................................................................10
3.5. Екологично състояние................................................................................12

4. Анализ на антропогенните туристически ресурси .............................12
5. SWOT – анализ на туризма ...................................................................12
6. Стратегически цели и приоритети........................................................16


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019