. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Счетоводна политика на предприятие
 
 
Каталожен номер:
10581
Област:
Икономика
Дисциплина:
Счетоводна политика на предприятие
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Счетоводна политика на „Елит Спорт Дизайн“ ЕООД – Враца
Страници:
10 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
23.04.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:
I. Общи положения при изготвяне и представяне на финансовите отчети
1. Изходни положения за изготвянето и представянето на финансовите отчети……………………………………………………………………………..стр. 3
2. Принципи за изготвянето и представянето на финансовите отчети……….стр. 3
3. Компоненти на финансовите отчети и тяхното съставяне…………………стр. 5
II. Оценка и представяне на отделните елементи на финансовите отчети
1. Оценка и представяне на собствения капитал………………………………стр. 5
2. Оценка и представяне на дълготрайните материални активи……………...стр. 6
3. Оценка и представяне на дълготрайните нематериални активи………...…стр. 6
4. Амортизационна политика…………………………………………………...стр. 6
5. Оценка и представяне на финансовите активи……………………………...стр. 7
6. Оценка и представяне на материалните запаси……………………………..стр. 7
7. Оценка и представяне на вземанията………………………………………...стр. 8
8. Оценка и представяне на задължения към доставчиците и други задължения …………………………………………………………………………………….стр. 8
9. Доходи на персонала………………………………………………………….стр. 8
10. Оценка и представяне на приходите и разходите………………………….стр. 9

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019