. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Търговски бизнес
 
 
Каталожен номер:
10483
Област:
Икономика
Дисциплина:
Търговски бизнес
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Конкурентоспособност на фирма Хепи- ЕАД
Страници:
16 стр.
Цена:
7 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2015
Добавена в сайта на:
15.04.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

I. Методика за изследване на конкурентноспособността на верига ресторанти Хепи……………………………………3стр.
1.Конкурентноспособност и необходимостта от изследването й…………………………………………………………….......3стр.
2. Представяне на изследваната фирма…………………......3стр.
II. Изследване на конкурентната структура на Хепи……….....4стр
1. Конкурентна структура на отрасъла ……………………..4стр.
2.Модел на „петте сили“ на М.Портър……………………...5стр.
3.Конкурентно позициониране………………………………8стр.
4. Swot –анализ……………………………………………….10стр.
5.Текуща конкурентна стратегия……………………………12стр.
III. Възможност за препозициониране и повишаване на конкурентноспособността на вериги заведения за хранене..14стр.
IV. Заключение…………………………………………………….15стр.
V. Използвана литература……………………………………….15стр. 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019