. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Маркетинг
 
 
Каталожен номер:
10348
Област:
Икономика
Дисциплина:
Маркетинг
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Интернет маркетинг „Дигитална търговия“- Дейв Чафей и Фиона Елис – Чадуик
Страници:
46 стр.
Цена:
20 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2015
Добавена в сайта на:
19.03.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Въведение 4
Дигитална маркетингова стратегия като насочена маркетингова стратегия 5
Обхват на дигиталната маркетингова стратегия 6
Интегрирана интернет маркетингова стратегия 10
Ползи от интернет планирането: 12
Обширни стратегически подходи 12
Ситуационен анализ 16
Ситуационен анализ за опериране на интернет търговия 17
Вътрешен одит за дигитална търговия 17
Клиентски проучвания 18
Анализ на ресурсите 19
Етапни модели на способностите на дигиталната търговия 19
Оценяване на възможностите и заплахите 23
Поставяне на стратегически цели 23
Принос от онлайн приходите 25
Поставяне на SMART цели 26
Рамка за поставяне на цели 27
Водене до производителност 27
Водещи и изоставащи показатели за изпълнение 28
Формулиране на стратегията 29
Решение 1: Стратегия за развитие на пазар и продукт 30
Решение 2:Стратегии за бизнес модели и модели на приходите 32
Решение 3:Стратегии за пазарно таргетиране 33
Решение 4:Стратегии за позициониране и диференциация (включително и маркетинговия микс) 36
Разграничителни предимства 37
Решение 5:Стратеги за клиентско обвързване и социални медии 38
Решение 6:Стратегия на мултиканалната дистрибуция 40
Промени в пазарната структура 41
Технологична интеграция 41
Решение 7:Многоканални комуникационни стратегии 41
Решение 8:Бюджет и онлайн комуникационен микс 43
Решение 9:ораганизационни способности и управление 43
Вътрешни структури 45 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021