. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Публични финанси
 
 
Каталожен номер:
10300
Област:
Икономика
Дисциплина:
Публични финанси
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Данъчно облагане и икономическа ефективност
Страници:
10 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов
Година:
2015
Добавена в сайта на:
04.03.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание на Курсовата работа:


1. Същност на данъка
2. Функции на данъка
a. Фискална функция
b. Социална функция
c. Икономическо-регулативна функция
d. Контролна функция
3. Принципи на данъчно облагане
4. Класификация на данъците
a. Преки и косвени данъци
b. Редовни и извънредни данъци
c. Централни и местни данъци
d. Общи и целеви данъци
e. Други данъци
5. Видове данъци
a. Данък върху недвижимите имоти
b. Данък върху наследствата
c. Данък върху придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин
d. Данък върху превозните средства
e. Корпоративен данък
f. Патентен данък
g. Данък върху земеделските земи (Поземлен данък)
h. Данък добавена стойност (ДДС)
6. Данък върху лихвите по депозитите 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019