. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по География
 
 
Каталожен номер:
10266
Област:
Други
Дисциплина:
География
Вид на работата:
Реферат
Тема:
О Б Щ А Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А НА В Р А Ч А Н С К А П Л А Н И Н А
Страници:
10 стр.
Цена:
5 лв.
Университет:
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
Година:
2014
Добавена в сайта на:
03.03.2016
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


I. Географско положение и големина..................................................................... 3
II. Релеф........................................................................................................................ 3
III. Полезни изкопаеми.............................................................................................. 4
IV. Климат.................................................................................................................... 4
V. Води........................................................................................................................... 5
1. Повърхностни води..................................................................................... 6
2. Подземни води.............................................................................................. 6
VI. Почви....................................................................................................................... 6
VII. Растителност и животински свят..................................................................... 7
VIII. Природен парк „Врачански балкан“.............................................................. 7
Приложения................................................................................................................... 9
Литература..................................................................................................................... 10 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018