. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

БОРСА


Публикувай обява


Обяви от 11 до 20. Общо: 38

VIP Експресно казуси и есета!!!

Обява № 14619 от дата: 18-01-2018 г.
Публикувана от Вики
e-mail:
writingcentre@abv.bg Тел.: 0885739107

Есета за английски и български университети!!


Специализираме в есета за Англия!

Плащане по английска банкова сметка, без такси!!

VIP ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Обява № 14618 от дата: 18-01-2018 г.
Публикувана от Тодорова
e-mail:
todorovadiplomni@yahoo.com Тел.: 0896 707 201

Разработвам дипломни работи и магистърски тези за следните университети:

* Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
* Университет за национално и световно стопанство – УНСС
* Софийски университет „Св. Климент Охридски” – СУ
* Нов български университет – НБУ
* Университет по библиотекознание и информационни технологии – УНИБИТ
* Югозападен университет „Неофит Рилски” – ЮЗУ
* Икономически университет – Варна – ИУ
* Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – ПУ
* Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – ВТУ
* Русенски университет „Ангел Кънчев” – РУ
* Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ШУ
* Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
* Бургаски свободен университет – БСУ
* Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – ВСУ
* Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – ВУАРР
* Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив – ВУСИ
* Международно висше бизнес училище – Ботевград – МВБУ
* Академия на МВР
* Други университети – по специалности предимно с икономическа или правна насоченост, психология, педагогика и др.

Дипломните работи се разработват индивидуално, по зададен план и критерии, включително експозе (резюме) и отговор на въпросите от рецензията.

Цените се определят в зависимост от дисциплината, конкретното заглавие на темата, срока за разработване и най-вече изисквания обем страници. Същите подлежат на индивидуално договаряне според конкретните условия и изисквания.


VIP Изготвяне на напълно индивидуални разработки за всички университети/МВБУ, НБУ, УННС, СУ,ВТУ и др./

Обява № 14617 от дата: 18-01-2018 г.
Публикувана от gergana
e-mail:
studentski_razrabotki@abv.bg Тел.:

Изготвям напълно индивидуални разработки, дипломни работи, курсови работи, реферати, есета, презентации, проекти, казуси и други специфични задания!
Разработките са съобразени с факта, че вече всеки университет разполага с програма засичаща плагиатството, затова аз ви предлагам индивидуални разработки съобразени с посочените от вашите преподаватели изисквания. Разработките могат да са за всеки университет или учебно заведение!
Дисциплините, по които се изготвят разработки са:

Земеделие;
Основи на изследванията в земеделието;
Промишлен дизайн/ креативен мениджмънт
Растениевъдство;
Икономика:
Финанси
Счетоводство
Макроикономика
Микроикономика
Международни икономически отношения
Международен бизнес
Търговия
Застраховане
Икономическа теория
Стопанска история
Местно управление и администрация
Публична администрация и други
Право:
- Административно право
- Вещно право
- Банково право
- Публично право
- Гражданско право
- Данъчно право
- Европейско право
- Екологично право
- Медицинско право
- Европейско право
- Международно право
- Морско право
- Търговско право
- Трудово право
- Семейно право
- Наказателно право
- Наследствено право и други
Педагогика:
- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Специална педагогика
- Социална педагогика
Психология:
- клинична
- социална
- юридическа
- трудова и организационна
- педагогическа психология на развитието
Туризъм
Хуманитарни науки:
История и география
Българска филология
Българска филология с библиотечно-информационни дейности и книгоиздаване
Руска филология
Археология
Антропология
История
Теология
Етнология
Връзки с обществеността
Журналистика
Журналистика и реклама
Електронни и печатни медии
Медицина
Етика
Културология
Естетика
Криминология
Социални дейности
Кино, театър, реклама
Политология
Европейско сътрудничество и интеграция
Седиментология;
Почви и полезни изкопаеми;
Управление на проекти;
Опазване на околната среда;
Стандартизация;
Управление на човешките ресурси;
Моделиране на решения;
Бизнес стратегии и администрация;
Управление на иновациите;
Икономика на туризма;
Маркетинг;
Маркетингови стратегии, планове и програми
Мениджмънт;
МИО;
Основи на правото;
Основи на управлението;
Директен маркетинг;
Дигитален маркетинг;
Поведение на потребителите; Предприемачество;
Публична администрация;
Реклама;
Социология;
Статистика;
Геология;
Управление на качеството;
Философия;
Евроинтеграция
Европейско право и други.

За да получите бърз отговор на вашето запитване моля давайте пълна и ясна информация - от каква разработка се нуждаете/обем,срок и изисквания/, за кой университет, по коя дисциплина и т.н.

За повече въпроси моля пишете на посочения адрес: studentski_razrabotki@abv.bg

VIP ИНДИВИДУАЛНА РАЗРАБОТКА

Обява № 14616 от дата: 17-01-2018 г.
Публикувана от ЗОРИ
e-mail:
zorolina_bg@yahoo.com Тел.: 0899 / 108 101

Предлагаме висококачествена индивидуална разработка на курсови, дипломни работи, есета, казуси и реферати в изключително широк спектър от дисциплини.

Експресно! Изгодни цени!

Разполагаме с богат архив от готови разработки по желание на клиента. Може да отправите запитване за конкретна тематика, която ви интересува!

VIP КУРСОВИ РАБОТИ, ДИПЛОМНИ РАБОТИ, ЕСЕТА, КАЗУСИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, ПРЕВОДИ

Обява № 14615 от дата: 17-01-2018 г.
Публикувана от Личков
e-mail:
lichkov32@abv.bg Тел.: 0877 2227 25

Нашият екип изготвя курсови и дипломни работи за всички университети както за България, така и за Англия, Норвегия, Дания, Шотландия и САЩ.


В компетенцията ни влизат и реферати, есета, доклади, презентации и магистърски тези.


Разработките се изготвят на английски и български език.


Цените са по договаряне - разумни.


При поемане на дипломна разработка ангажимента ни е до самата защита включително.


Спазваме посочените изисквания.


Свържете се с нас - бъдете поредния доволен клиент.

24/7 Viber

VIP казуси, курсови работи , реферати

Обява № 14614 от дата: 17-01-2018 г.
Публикувана от
e-mail:
referati_kursovi@abv.bg Тел.:

Разработвам казуси,курсови работи ,реферати и есета в срок и по ваше изискване.За повече от една поръчка правя отстъпки

VIP Есета, реферати, казуси!!

Обява № 14613 от дата: 16-01-2018 г.
Публикувана от Вики
e-mail:
writingcentre@abv.bg Тел.: 0885739107

Есета за английски и български университети!!


Специализираме в есета за Англия!

Плащане по английска банкова сметка, без такси!!

VIP Разработване на дипломни работи

Обява № 14612 от дата: 16-01-2018 г.
Публикувана от Доби
e-mail:
dob4o.bg@gmail.com Тел.: 0879056720

Разработване на дипломни работи, магистърски тези, курсови работи и казуси.

Всяка тема се разработва индивидуално според изискванията на клиента и конкретния университет.

Цената и времето за изпълнение зависят от сложността на темата и обема на разработката.

VIP РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ, КУРСОВИ РАБОТИ, РЕФЕРАТИ, КАЗУСИ, ЕСЕТА И ДР.

Обява № 14611 от дата: 16-01-2018 г.
Публикувана от ТОДОРОВ
e-mail:
todorov_al@mail.bg Тел.: office:02/8795128 GSM:0889546879

ВЕЧЕ 18-ТА ГОДИНА СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВАС, СТУДЕНТИТЕ.

Разработваме дипломни и курсови работи, казуси за всички университети, дисертации, проекти, реферати, есета и др.

КОРЕКТНОТО, БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ. ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА!

БЪДЕТЕ ЕДИН ОТ ДОВОЛНИТЕ НИ КЛИЕНТИ !

За Вас се грижи екип който ежедневно набира актуалната информация, за да може винаги да представите отличната разработка.

Доверете се на нашето КАЧЕСТВО, КОРЕКТНОСТ, ЦЕНИ! ПРОВЕРЕТЕ НИ

! РАЗПОЛАГАМЕ С ГОЛЯМ ОБЕМ ГОТОВИ РАЗРАБОТКИ (САМО ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ НИ).

Нашите предимства:
професионална компетентност абсолютна точност при изпълнението на поръчките
конфиденциалност
24 часово обслужване
експресно обслужване дори през празничните и почивните дни

!!! КАЧЕСТВЕНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ !!!


VIP В помощ на ученици и студенти - дипломни и курсови работи,есета и ЛИС !

Обява № 14610 от дата: 15-01-2018 г.
Публикувана от Николова
e-mail:
sunny_tulip@abv.bg Тел.: 0888757799

Изготвям курсови проекти и реферати, дипломни работи, бизнес планове, казуси, магистърски тези, есета в областта на икономиката, литературата, историята, психологията и педагогиката. За учениците предлагам писане на есета, теми и съчинения по български език и литература, критически статии и изготвяне на творчески проекти.

Проектите се изработват индивидуално, съобразно с изискванията на клиента.

При поръчка на три или повече разработки получавате отстъпка!


<< Назад Напред >>

Untitled Document
Анкета
Untitled Document
Препоръчваме
Untitled Document
Очаквайте...

Очаквайте новите услуги на Raboti.com:
- повече теми
- други специалности и области
- регистрация в сайта
- електронна поща
- нова система за поръчки
- гарантирано и сигурно плащане и получаване на разработките
- компютърни услуги
- уеб дизайн

Пишете ни »

Untitled Document
Интересни сайтове

 

     
Поръчки: e-mail: raboti@mail.bg
Raboti.com © 2018