. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

БОРСА


Публикувай обява


Обяви от 1 до 10. Общо: 20

VIP Разработване на дипломни работи

Обява № 17346 от дата: 01-12-2020 г.
Публикувана от Доби
e-mail:
dob4o.bg@gmail.com Тел.: 0879056720

Разработване на дипломни работи, магистърски тези, курсови работи и казуси в широк кръг от специалности за по-голямата част от университетите в страната.

Всяка тема се разработва индивидуално, при съобразяване с конкретните изисквания на съответния университет, научния ръководител и самия клиент.

Цената и времето за изпълнение се определят индивидуално за всяка поръчка, като зависят най-вече от сложността на темата и обема на разработката.


VIP ГОТОВИ РАЗРАБОТКИ

Обява № 17345 от дата: 01-12-2020 г.
Публикувана от ВАНЯ
e-mail:
vanesa-work@abv.bg Тел.: 0893 023 003

Предлагаме на половин цена готови, разработени есета, реферати, курсови, дипломни работи и магистърски тези в следните предметни области:

1) Агробизнес, Земеделие, Животновъдство, Растениевъдство, Горско стопанство
2) Антропология, Археология, Етнология, Религии, Социология
3) Бизнес и предприемачество, Инвестиции и иновации, Конкуренция и конкурентоспособност
4) Глобализация, Трансгранично сътрудничество
5) Европейски съюз (интеграция, право, политики, институции), Регионално развитие и сътрудничество
6) Екология, Защитени природни ресурси, Околна среда, Устойчиво развитие
7) Здравеопазване, Здравни грижи, Медицина, Кинезитерапия, Рехабилитация, Фармация
8) Изкуства (изобразително, музикално, танцово, театрално, филмово)
9) Икономика (микро- и макро-), Данъчен, митнически и валутен контрол, Търговски отношения, Управление на недвижимата собственост
10) Комуникации (бизнес, интеркултурни, масови), Медии, Журналистика
11) Криминалистика, Криминология, Оперативно-издирвателни дейности и разследване, Съдебно производство и експертизи
12) Културни дейности и политики, Културология, Музейно дело и библиотечни дейности
13) Логистика (стопанска, транспортна, складова, търговска), Логистичен мениджмънт, Управление на веригите на снабдяване
14) Маркетингови изследвания, планиране и мениджмънт, Потребителско поведение и отношения с клиенти, Продуктова и ценова политика, Промоция, дистрибуция и продажби, Реклама и публик рилейшънс
15) Международни отношения (икономически, политически), Международни организации, Международни пазари
16) Мениджмънт (организационен, стратегически), Корпоративна култура и поведение, Управление на човешките ресурси, Управление на проекти
17) Образование, Педагогика (обща, предучилищна, начална училищна, специална)
18) Политически науки, Политически мениджмънт, Външна и вътрешна политика
19) Правни науки (въведение, основи, теория) и право (международно, наказателно, търговско, частно)
20) Психология (детска, възрастова, личностна, социална)
21) Публичен сектор (администрация, финанси, финансови ревизии и контрол), Местно управление и самоуправление
22) Сигурност (информационна, национална, международна), Престъпност (битова, младежка, конвенционална, икономическа, организирана)
23) Социални и демографски процеси, Социална политика, Социални дейности, Социални помощи
24) Спорт (дисциплини), Спортен мениджмънт
25) Счетоводство (банково, бюджетно, застрахователно, фирмено), Одит и контрол (вътрешен, външен)
26) Транспорт (автомобилен, градски, въздушен, железопътен, морски, речен, товарен), Управление на транспорта и спедиция
27) Туризъм (въведение, основи, организация, управление), Ресторантьорство, Хотелиерство, Туроператорска и турагентска дейност
28) Философия и философски науки, Етика, морал и нравственост
29) Финанси (корпоративни), Банково дело, Застрахователно дело, Финансови пазари
30) Други области (география, изкуство, литература, музика, разни)

Разработките са индивидуално разработвани и предавани по веднъж в различни университети, като успешно могат да бъдат използвани за други или за същите с промяна на обекта на изследване.

Разбира се, винаги има възможност и за разработването на нови, индивидуални есета, реферати, курсови, дипломни работи и магистърски тези в изброените области.VIP Изготвяне на Индивидуални Реферати, Курсови работи и Магистърски тези

Обява № 17344 от дата: 01-12-2020 г.
Публикувана от https://temi-referati.alle.bg/
e-mail:
info@temi-referati.bg.cm Тел.: 0898607307

Изготвяне на Индивидуални Реферати, Курсови работи и Магистърски тези в
следните области: Администрация и мениджмънт; Съдебна администрация;
Основи на управлението; Управление на човешки ресурси; Туризъм;
Международни отношения и право; Политология и Журналистика, Защита на
националната сигурност; Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред; Дипломация; Предучилищно възпитание

VIP Курсови, реферати, проекти, дипломни, уроци, бизнес план, презентации и др.

Обява № 17343 от дата: 01-12-2020 г.
Публикувана от www.diplomi.net
e-mail:
referatibg@abv.bg Тел.: 0876496409

Ние сме екип, работещ само със студенти от всички университети и специалности. Предлагаме бърза помощ за написване на есета, курсови работи, реферати, бизнес планове, проекти, презентации, казуси, дипломни работи, магистърски тези и др. по тема, конспект, конкретни изисквания.

ИНДИВИДУАЛНО РАЗРАБОТЕНИ. Авторски, без ползване на интернет. Заданията е изготвят чрез специализирани ресурси и богат книжен архив. Съобразени с наличието на платформи за плагиатство в повечето университети.
РАБОТИМ СЪВМЕСТНО С УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА. След 12 години работа можем да се похвалим с огромен архив от книжни ресурси, затова нашите дипломни работи и магистърски тези са на най- ниски цени и най- кратки срокове.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Как се поръчва?
ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ И УНИВЕРСИТЕТИ
За да се обработи запиването
моля изпратете изисквания с посочени име на университет, предмет, теми, обем, срок на referatibg@abv.bg
Каква е цената? Има ли отстъпка?

НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ
Цената се определя от изискванията. Средната цена е 5лв. на страница. Заплащането е предварително. При дипломни работи и повече от един реферат може и на разсрочено. За повече от една бройка 20% отстъпка.

Какъв е срока?
ИНДИВИДУАЛНА ЛИ Е РАЗРАБОТКАТА?
Срокът на изработка се определя от вашата дата на изпита. След като се издаде готовата тема, тя се архивира и ние нямаме достъп до нея. Всяка една разработка се пише специално и авторски.

Има ли сходство с интернет?
ЗАЩИТА ОТ ПЛАГИАТСТВО
Целта на платформата за сходство с интернет е да не се предават цели готови разработки. Нашият екип разполага с отлична платформа за проверка на всеки текст.

ДА СЕ СПРАВИМ С УЧЕНЕТО ЗАЕДНО
ГАРАНТИРАН УСПЕХ ВЕЧЕ 12Г.
БЕЗ НАЧИСЛЯВАНЕ ЗА КРАТЪК СРОК,

РАБОТА В ПОЧИВНИ ДНИ
ВЛЕЗ В НАШАТА ГРУПА
https://www.facebook.com/groups/147204155987048/

ПОСЕТИ СТРАНИЦАТА НИ
https://www.facebook.com/referatibg

ПОСЕТИ САЙТА
www.diplomi.net

VIP КУРСОВИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Обява № 17342 от дата: 01-12-2020 г.
Публикувана от Личков
e-mail:
lichkov33@abv.bg Тел.: 0878 260 326Имате затрудения при изготвянето на разработките си назначени от преподавателите в университета Ви?


Нямате физическото време за разработване на заданията си?


Екипът ни помага на възпрепятстваните по една или друга причина студенти, от години наред.


В компетенцията ни влизат: КУРСОВИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, РЕФЕРАТИ, ЕСЕТА, ДОКЛАДИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРЕВОДИ.


Изготвяме разработки както за всички университети в България, така и за Великобритания, Дания, Шотландия, САЩ и Норвегия. За качеството на английски език способства сертификатите ни от Cambridge.


Част от екипа ни е удостоен с множество грамоти и награди относно най-добри есета и дипломни работи на ниво КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ. ЦЕНИТЕ СА ПО ДОГОВАРЯНЕ - РАЗУМНИ. ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО! 24/7 връзка във ВАЙБЪР!


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС - БЪДЕТЕ ПОРЕДНИЯ ДОВОЛЕН КЛИЕНТ!
ALWAYS AVAILABLE - VIBER!

VIP Курсови и дипломни работи, реферати, теми, тези и есета

Обява № 17341 от дата: 01-12-2020 г.
Публикувана от ДЕСИ
e-mail:
desi_ns@mail.bg Тел.: 0898454531


ИМАТЕ ПРОБЛЕМ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА СВОЯТА КУРСОВА ИЛИ ДИПЛОМНА РАБОТА, ЕСЕ ИЛИ РЕФЕРАТ! НИЕ СМЕ НАСРЕЩА.......

ИЗГОТВЯМЕ НАПЪЛНО, ПРАВИМ КОРЕКЦИИ, ГАРАНТИРАМЕ ЧЕ ТЯ НЯМА ДА СЕ ПОВТАРЯ!

КАКВО НИ Е НУЖНО:

- ИЗБРАНАТА ОТ ВАС ТЕМА

- СРОК - КОЛКОТО Е ПО-ДЪЛЪГ ТОЛКОВА ПО-ЕВТИНО ЗА ВАС

- ИНСТРУКЦИИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА

- АКО ЖЕЛАЕТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИТЕРАТУРНИ ИЗТОЧНИЦИ, МОЛЯ ОПИШЕТЕ ГИ

РЕШАВАМЕ И ЗАДАЧИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ И СЧЕТОВОДСТВО.

НОВО!!! При поръчка на две и повече разработки, получавате 10 % отстъпка на всяка следваща!!!

За връзка с нас:
тел. 0898454531
Е meil: desi_ns@mail.bg
фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005040333178
интернет страница: http://kursovi.alo.bg

VIP ДИПЛОМНИ РАБОТИ

Обява № 17340 от дата: 30-11-2020 г.
Публикувана от Тодорова
e-mail:
todorovadiplomni@yahoo.com Тел.: 0896 707 201

Разработвам дипломни работи и магистърски тези за следните университети:

* Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
* Университет за национално и световно стопанство – УНСС
* Софийски университет „Св. Климент Охридски” – СУ
* Нов български университет – НБУ
* Университет по библиотекознание и информационни технологии – УНИБИТ
* Югозападен университет „Неофит Рилски” – ЮЗУ
* Икономически университет – Варна – ИУ
* Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – ПУ
* Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” – ВТУ
* Русенски университет „Ангел Кънчев” – РУ
* Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – ШУ
* Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
* Бургаски свободен университет – БСУ
* Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – ВСУ
* Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – ВУАРР
* Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив – ВУСИ
* Международно висше бизнес училище – Ботевград – МВБУ
* Академия на МВР
* Други университети – по специалности предимно с икономическа или правна насоченост, психология, педагогика и др.

Дипломните работи се разработват индивидуално, по зададен план и критерии, включително експозе (резюме) и отговор на въпросите от рецензията.

Цените се определят в зависимост от дисциплината, конкретното заглавие на темата, срока за разработване и най-вече изисквания обем страници. Същите подлежат на индивидуално договаряне според конкретните условия и изисквания.


VIP ИНДИВИДУАЛНА РАЗРАБОТКА

Обява № 17339 от дата: 30-11-2020 г.
Публикувана от ЗОРИ
e-mail:
zorolina_bg@yahoo.com Тел.: 0899 / 108 101

Предлагаме висококачествена индивидуална разработка на курсови, дипломни работи, есета, казуси и реферати в изключително широк спектър от дисциплини.

Експресно! Изгодни цени!

Разполагаме с богат архив от готови разработки по желание на клиента. Може да отправите запитване за конкретна тематика, която ви интересува!


VIP Пиша индивидуални разработки за студенти и ученици

Обява № 17338 от дата: 27-11-2020 г.
Публикувана от
e-mail:
diplomni.razrabotki@abv.bg Тел.: 0892935508

Пиша курсови работи и проекти, бизнес планове, есета, реферати и разработки, дипломни работи, магистърски и докторски тези, решавам казуси и изготвям презентации за всички университети и всички специалности.

Цената за изготвяне варира:
- от 20 до 80 лв за курсови работи и проекти, бизнес планове, реферати и разработки, казуси и презентации;
- и от 200 до 350 лв за дипломни работи, магистърски и докторски тези в зависимост от обема и срока за изготвяне.

Отстъпки при поръчка на повече разработки.

Работите се изготвят на база изискванията дадени от съответния университет или училище затова при отправяне на запитвания, моля не забравяйте да дадете цялата необходима информация.


Ангажиментът за писане на дипломните работи, магистърските и докторски тези се поема до деня на защитата и включва:
- изготвяне на план на разработката
- писане на чернова и отправене за одобрение на научния ръководител
- поправка на база препоръки, ако има такива от научния ръководител
- отговор на въпроси по разработката зададени от рецензента в рецензията(оценката на работата), ако има такива.
- подготовка за защитата
- изготвяне на презентация, резюме и експозе/писмено представяне по време на защитата/


За повече информация и запитвания, моля пишете на посочения е-майл адрес: diplomni.razrabotki@abv.bg
или направо позвънете на 0892935508

VIP РЕФЕРАТИ, КУРСОВИ РАБОТИ, ЕСЕТА, ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Обява № 17337 от дата: 27-11-2020 г.
Публикувана от Кръстева
e-mail:
referati_referati@abv.bg Тел.: 0885346723
РЕФЕРАТИ, КУРСОВИ РАБОТИ, ЕСЕТА, ДИПЛОМНИ РАБОТИ, МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИРеферати, курсови работи, есета за всички университети.

Изгодни цени за всички дипломни работи и магистърски тези за всички университети.

Съдействие при писането, нужните корекции и всичко необходимо до защитата. Успешни защити!!!

Д И П Л О М Н И Р А Б О Т И МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ

Икономика
Туризъм
Стопанско управление
Финанси
Счетоводство
Търговия
Банково дело
Международни отношения
Педагогика
Право
Психология
Философия
История
География
Туризъм
Медицина
Хуманитарни науки
Технически науки
Лесотехнически науки
П К С


Дипломни работи за всички университети с ангажимент до самата защита!!!

Отлични резултати във всички университети.

Ангажимент с отговори на въпроси от рецензията.

Ангажимент с експозето и презентацията за защитата.


Ангажимент със защитата !!!


Напред >>

 

     
Поръчки: e-mail: raboti@mail.bg
Raboti.com © 2020